Tag: ร่างกายสามารถต้านทานต่อสารพิษต่างๆ ได้ดีขึ้น


กินเจ สุขง่ายๆ ที่ได้มากกว่าบุญ

      เมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี ย่อมเป็นสัญญาณดีของวาระอันเป็นมงคล นั่นคือการเข้าสู่ เทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวจีนเรียกกันว่า “เก้าอ๊วงเจ” หรือ “กิ้วอ๊วงเจ” ซึ่งแปลว่า “เจเดือน 9” รวม 9 วัน 9 คืน โดยประเพณีดังกล่าวมักจะตรงกับเดือน 11 หรือ เดือนตุลาคมตามปฏิทินสากลของไทย สำหรับในปี พ.ศ. 2555 นี้ เทศกาลกินเจเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 – 23 ตุลาคม 2555 ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมเทศกาลนี้จะงดบริโภคเนื้อสัตว์ อาหารรสจัด รักษาศีลบริสุทธิ์ ตลอดทั้ง 9 วัน ของเทศกาล  Read More …


© 2021: ธุรกิจ อาชีพที่เป็นนายตัวเอง | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress